Skolcoach

Skolcoachen i högstadiet är en extra vuxenresurs i skolan, en neutral vuxen att prata med. Det är låg tröskel för eleverna att prata av sig med skolcoachen, ett bollplank för frågor som just då snurrar i elevernas huvud.

En chatpartner i både små och stora frågor i livet, både då man är toppen glad eller känner sig nere.

Skolcoachen samarbetar med elever, vårdnadshavare, elevhälsan, lärare, skolpersonal och övriga personer runt eleven.