Badvatten

Badstränder

Inom Västkustens miljöenhets område finns totalt 8 större allmänna badstränder (EU-badstränder, där man förväntar sig ett större antal badande och där det finns service som uppmuntrar till bad) samt 33 mindre badstränder (där antalet badande inte är stort). Badstränderna som övervakas finns i Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes och Vörå. Badsäsongen omfattar perioden mellan 15.6 och 31.8. Från EU-badstränderna tas totalt fyra prov och från de mindre badstränderna tas tre prov. Provtagningsdagarna fördelas jämnt över hela badsäsongen så att intervallet mellan provtagningsdagarna inte överstiger en månad. En förteckning över de allmänna badstränderna finns här.

Vid kontrollerna undersöks halterna av intestinala enterokocker och Escherichia coli. I samband med provtagningen observeras även eventuell förekomst av blågröna alger. Samtidigt kontrolleras också den allmänna snyggheten vid stranden. Upprätthållaren av en badstrand ansvarar för stranden och dess säkerhet.
Uppgifter om badvattnets kvalitet och observationer av blågröna alger finns på badsträndernas anslagstavlor samt på Västkustens miljöenhets webbsida. Då blågröna alger observeras vid stranden, sätts ett anslag upp som varnar för simning. Om vattnet är grönt av alger eller om det finns ett algtäcke på vattenytan, bör man inte bada i vattnet. Små barn och sällskapsdjur bör hållas på avstånd från stranden, så att de inte sväljer vatten som kan innehålla blågröna alger. I synnerhet vid havsstränder kan algläget snabbt förändras, bl.a. beroende på vindarna.

Ytterligare information om badvatten:

Håll dig frisk på badstranden