Ansökan om plats inom småbarnspedagogik

Ansökan om plats inom småbarnspedagogik inför hösten 2023

Ansök gärna om plats inom småbarspedagogiken inför hösten 2023 redan i februari–mars för att vi ska kunna beakta era önskemål. Familjerna får ett platsbeslut i månadsskiftet april–maj.

Daghem

Ansökan om plats inom småbarnspedagogik görs elektroniskt. Ansökan lämnas in senast 4 månader innan småbarnspedagogiken börjar.

Ansökan om plats inom småbarnspedagogik

Familjedagvård

Ansökan om familjedagvårdsplats görs elektroniskt. Ansökan lämnas in senast 4 månader innan småbarnspedagogiken börjar.

Ansökan om plats inom småbarnspedagogik