Ansökan om plats inom småbarnspedagogik

Ansökan om plats inom småbarnspedagogik görs elektroniskt. Ansökan lämnas in senast 4 månader innan småbarnspedagogiken börjar.

Du kan lämna in ansökan tidigast ett år innan det finns behov för platsen.

Ansök gärna om plats inom småbarspedagogiken inför hösten redan i februari–mars för att vi ska kunna beakta era önskemål.

Ansökan om plats inom småbarnspedagogik

Beslut om beviljad plats

Du får beslutet om beviljad plats elektroniskt om du har godkänt mottagandet av elektroniska meddelanden i tjänsten suomi.fi.

Det elektroniska beslutet kan läsas på webbplatsen suomi.fi så snart beslutet har skickats elektroniskt. Suomi.fi skickar ett meddelande om det nya beslutet till din e-post.

Gå in och godkänn mottagandet av elektroniska meddelanden

Om du inte har godkänt elektronisk myndighetskommunikation får du beslutet per brev inom cirka sju (7) arbetsdagar efter att beslutet skickats.