Möten, handlingar och beslut

Föredragningslistor, protokoll, tjänsteinnehavarbeslut och kungörelser

De kommunala organens officiella protokoll och föredragningslistor uppgörs på svenska och finska.

Bilagor som är kommunens egna texter uppgörs både på svenska och finska, övriga bilagor publiceras på det språk de uppgjorts på. Organens mötesmaterial publiceras inte på webbplatsen.

Bildningsutskottets och välfärdsutskottets sektioners föredragningslistor och protokoll är enspråkigt svenska respektive finska.

Tjänsteinnehavarbesluten uppgörs och publiceras på partens språk.

Publiceringstider

Föredragningslistorna publiceras på webbplatsen senast 3 dagar före varje sammanträde.

Föredragningslistorna publiceras så att organets två senaste föredragningslistor finns publicerade.

Protokollen publiceras på webbplatsen dagen efter protokollets justering.

Protokollen finns tillgängliga 365 dagar efter publiceringen.

Tjänsteinnehavarbeslut publiceras på webbplatsen vartefter att beslut tagits. Besluten är tillgängliga under tiden för ändringssökande.

Kungörelser är publicerade på webbplatsen under kungörelsetiden.


Föredragningslistor

Protokoll

Tjänsteinnehavarbeslut

Kungörelser