Samarbete med Hem och Skola

Följande personer sitter i Hem och Skola-styrelsen:

Anna Stenman, ordförande
Annika Röjdahl, vice ordförande
Tina Norrman-Berg, sekreterare
Marlene Ahlberg, kassör
Rönn Mikaela, styrelsemedlem
Rönn Kennet, styrelsemedlem
Jarl Österholm, lärarrepresentant

Medlemsavgiften är 10 euro/familj som kan betalas till föreningens konto i  Kvevlax sparbank: FI08 4958 1040 0745 53 eller till kontot i Aktia: FI55 4970 2720 0402 72.

Föreningen tackar senaste verksamhetsårs bidragsgivare Aktiastiftelsen i Korsholm, Kvevlax Sparbank samt Viktor Ollqvists stiftelse.

Föreningen har kunnat stöda skolan genom bidrag till anskaffning av idrottstillbehör, bidrag för bussarna till skiddagen, till stafettkarnevalen både för löpare och hejarklack samt till utbytesprojektet med Nederländerna och till niornas avslutningsmiddag på våren. 

Förutom bidragen från de ovanstående har detta finansierats genom försäljning av kex-, toa- och hushållspapper och genom intäkter från kaffeservering och medlemsavgifter.

HoS Korsholms högstadium finns även på Facebook!