Samarbete med Hem och Skola

Medlemsavgiften är 10 euro/familj som kan betalas till föreningens konto i  Kvevlax sparbank: FI08 4958 1040 0745 53 eller till kontot i Aktia: FI55 4970 2720 0402 72.

Föreningen har kunnat stöda skolan genom bidrag till anskaffning av idrottstillbehör, bidrag för bussarna till skiddagen, till stafettkarnevalen både för löpare och hejarklack.

HoS Korsholms högstadium finns även på Facebook!