Västkustens miljöenhet

COVID-19

Svar på vanliga frågor om COVID-19 finns på Livsmedelsverkets hemsida
På den finska sidan finns mer omfattande material.


Miljöenhetens verksamhetsområde

Miljö-, miljöhälso- och veterinärvården inom Västkustens miljöenhets verksamhetsområde erbjuder kommuninvånarna tjänster om individens livsmiljö i enligt med gällande lagstiftning. Miljöhälsovårdens verksamhet lyder under Västkustens tillsynsnämnd som är ett kommunalt organ som innehåller representanter från sammarbetskommunerna Närpes, Kaskö, Kristinestad, Vörå, Malax, Korsnäs och Korsholm.

Kommunerna Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kaskö och Närpes har ett samarbete inom miljövården och verksamheten lyder under Västkustens tillsynsnämnds miljösektion.

Västkustens miljöenhet fungerar som tillstånds- och tillsynsmyndighet och arbetar för att främja befolkningens och individens hälsa samt förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan förorsaka sanitär- eller miljöolägenhet. Till verksamheten hör tillståndsgivning, tillsyn, rådgivning, information och provtagning.