Kulturverksamhet

Syftet med kulturverksamhet är att erbjuda invånarna jämlik tillgång till ett mångsidigt kulturutbud i enlighet med lagen om kommunernas kulturverksamhet. Kulturutbudet består av en blandning av det som föreningarna ute i byarna ordnar och det som kommunen erbjuder.


Ta gärna kontakt med kultursekreteraren om du har frågor, idéer eller annars bara vill diskutera kommunens kulturverksamhet!