Boka idrottsanläggning

Bokningar till samtliga idrottsanläggningar i Korsholm (undantag Botniahallen och konstgräsplan) görs per e-post bokning@korsholm.fi eller som en bokningsförfrågan via bokningskalendern. För att göra en bokning via kalendern krävs ett inlogg. Inloggningsuppgifter fås på begäran från bokning@korsholm.fi.

E-blankett: Ansökan till idrottsanläggningar Korsholms kommuns anläggningar och Vasanejdens Arenor (Botniahallen, konstgräsplan)

Bokning från kund med obetalda hyror kan nekas. Annullering av bokning ska ske senast två veckor före match/tävling annars debiteras avgift för bokad tid. Bokningar till skolornas övriga utrymmen sköts av respektive skolas rektor.

Alla användare av våra anläggningar bör bekanta sig med:  

Ansökningstider

Smedsby grusplan15.3
Gräsplaner15.4
Gymnastiksalar – små salar15.5 (för hela året)
Gymnastiksalar – stora salar15.5 (för höstterminen)
15.11 (för vårterminen)
Rinkar15.11

Botniahallen, Vasa Arena och övriga idrottsanläggningar

Tränings-, match- och övriga tider till Botniahallen, Vasa Arena och konstgräsplanen söks via samkommunen. Mera information hittar du på www.vaasanseudunareenat.fi.

OP Arenan: mera info här