Knattestjärnan

Privat serviceproducent

Knattestjärnan
Torgvägen 5, Smedsby

Daghemmet Knattestjärnan erbjuder dagvård i både svenskspråkiga -och finskspråkiga grupper för 1–5-åriga barn. I daghemmet finns två svenskspråkiga barngrupper (Solen och Kometen) samt två finskspråkiga barngrupper (Sateenkaaret och Revontulet).

Till våra målsättningar hör att erbjuda en utvecklande fostringsmiljö till varje enskilt barn med hänsyn till dess individuella behov. Vår verksamhet planeras tillsammans med barnen utifrån barnens intresseområden. Till våra tyngdpunkter hör också smågruppsverksamhet, projektarbeten och lek.