Knatteängen

Knatteängen är ett stockdaghem färdigt i början av 2023, där en pedagogisk verksamhetskultur skapas i samarbete med barn och familjer. Knatteängens daghem ligger i en underbar miljö, där skogsvandringsplatser finns alldeles intill. På Knatteängen värdesätter vi genuin närvaro och att kasta oss in i barnets värld. Vi vill erbjuda barn en bra och trygg uppväxt- och lärandemiljö, där alla kan växa och utvecklas i sin egen takt. Vår arbetsgemenskap är kompetent, uppskattande av andra och motiverad. Det är särskilt viktigt för oss att inte ha bråttom i alla vardagliga situationer, samt en varm interaktion med barn och familjer. Välkommen till vårt glada gäng!