Vallgrund skola

Söderuddsvägen 21, Norra Vallgrund

Tfn lärarrum: 044 424 9230
Tfn Villa Valle: 044 424 9232
Tfn kök: 044 424 9181
Tfn rektor 044 424 9231
Rektor: Anne-Carine Kaján
E-post: fornamn.efternamn@korsholm.fi