Detaljplan för Larven Work Park

Skede: Ett planutkast var framlagt: 13.6–31.8.2023 (MBF 30 § ).

Ett program för deltagande och bedömning var framlagt: 12.1–10.2.2022 (MBL 63 § ).