Detaljplan för Larven Work Park

Skede: Ett program för deltagande och bedömning var framlagt: 12.1–10.2.2022 (MBL 63 § ).