Skolskjutsar

Skolskjutsarna vid skolan sköts med bussar (linjetrafik) samt med taxi. Trafikbolaget är Wiik & Ström samt Taxi Möller, Köklot.

Skolans personal finns ute på gården från ca kl. 8.20. Vid hemfärden finns personal som övervakar och hjälper eleverna i rätt transport.

Se också

Wasabus hemsida

Morgonrutternas tidtabell

Tiderna är ungefärliga hålltider.

Singsbylinjen (Wasabus)
Stads-/Kommungränsenca 8.00
Klasosområdetca 8.05
Kalvholmca 8.15
Skolanca 8.30
Grönviklinjen  (Wasabus)
Grönvik8.15
Iskmo8.20
Jungsund UF8.25
Skolan8.30
Koskölinjen (korsningen) (Wasabus)
Korsningen8.15
Skolan8.30
Köklotlinjen  (Taxi Niemi)
Värlax7.40
Norrskat7.50
Köklot8.00
Alskat (byte till buss)8.20 
Skolan8.35