Skolskjutsar

Skolskjutsarna vid skolan sköts med bussar (linjetrafik) samt med taxi. Trafikbolaget är Wiik & Ström samt Taxi Möller, Köklot.

Skolans personal finns ute på gården från ca kl. 8.20. Vid hemfärden finns personal som övervakar och hjälper eleverna i rätt transport.

Se också

Wiik & Ströms hemsida

Morgonrutternas tidtabell

Tiderna är ungefärliga hålltider.

Singsbylinjen (Wiik & Ström)
Stads-/Kommungränsenca 8.00
Klasosområdetca 8.05
Kalvholmca 8.15
Skolanca 8.30
Grönviklinjen  (Wiik & Ström)
Grönvik8.15
Iskmo8.20
Jungsund UF

8.25
Skolan8.30
Koskölinjen (korsningen) (Wiik & Ström)
Korsningen8.15
Skolan8.30
Köklotlinjen  (Taxi Möller)
Värlax7.40
Norrskat7.50
Köklot8.00
Alskat (byte till buss)8.20 
Skolan8.35