Byggnadsordning

Korsholms kommuns byggnadsordning godkändes i kommunfullmäktige 10.6.2013 § 91.

Byggnadsnämnden beslutade 14.10.2020 §162 att påbörja arbetet med att förnya byggnadsordningen.

Revidering av byggnadsordningen

Ett program för deltagande och bedömning är framlagd 16.4–17.5.2021 i Korsholms ämbetshus (MBL 63 §):

Åsikter kan framföras senast 17.5.2021 kl. 16.00 elektroniskt till byggnadstillsynen@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, byggnadstillsynen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.