Meddelande om avbrytande eller nedläggning av verksamheten

En livsmedelsföretagare inom vårt verksamhetsområde ska utan dröjsmål meddela till vår enhet om verksamheten i en registrerad eller godkänd livsmedelslokal avbryts eller läggs ner.