Klubbverksamhet i Kvevlax

Kommunen erbjuder gratis klubbverksamhet vid alla kommunens skolor under läsåret tack vare finansiering från Regionförvaltningsverket inom projektet "Finlandsmodellen". Har ni frågor om klubbverksamheten? Kontakta projektledaren: William Hiekkanen (william.hiekkanen@korsholm.fi eller tel: 044 4249284). Infomaterial kring respektive klubb + anmälningsblankett finns även som underflikar på skolans hemsida där du hittade denna länk. Obs! Vänta inte med anmälningar, i vissa fall är det begränsat antal platser!