Kunskap och attityd och beteende

Kommunen har en viktig uppgift i att påverka attityder och beteenden både hos den egna personalen och hos kommuninvånarna i fråga om vad de kan göra för att agera mera hållbart på jobbet och i det privata.

Bildningsväsendet har speciellt en uppgift att genom hela lärstigen fostra kommuninvånarna till klimatmedvetenhet, ge dem de aktuella faktakunskaperna och ge dem de verktyg de behöver för att individuellt och gemensamt påverka samhället i en mer hållbar riktning.

Arbetet med bildningens klimatstrategi pågår som bäst och blir klar till hösten 2023. Arbetet görs som ett projekt ”Hack the climate” i samarbete med elever och lärare. Ett lärarteam med representanter från olika skolor utformar material som kan användas i skolorna. Varje skola ska skapa egna klimatplaner. Hösten 2022 skapas i alla skolor ett klimatteam med elever och lärare som har i uppgift att leda skolans klimatarbete. Teamen ska vara elevstyrda. Skolornas klimatteam kommer i sin tur att samlas till gemensamma hackhaton för att lösa konkreta klimatutmaningar i kommunen.

Solf skola och Mustasaaren keskuskoulu har grön flagg-certifikat.

Lära känna djur och jordbruk

Inom småbarnspedagogiken och förskolan men också inom den grundläggande utbildningen har man  i många år bekantat sig med djur vid till exempel Aava Kertun kotitila i Vallgrund. Där får barnen kännedom om den gamla lantmiljön och får redan i tidig ålder bekanta sig med hästar, kor, grisar, getter, höns, kaniner och katter. Att behandla djur väl och med respekt är en viktig del av fostran. Vid den här typen av djurgård finns också möjlighet att röra och klappa djuren vilket ofta önskas och uppskattas av barnen.

Flera av kommunens skolor är också med i projektet Farmer Time som är verksamt i svenskspråkiga  Österbotten och drivs av Österbottens Svenska Lantbrukssällskap tillsammans med andra samarbetsparter och finansiärer. Tanken med Farmer Time är att koppla ihop primärproducenter med olika grupper av barn och ungdomar. Barn- och ungdomsgrupper får genom digital teknik online kontakt med gården och bonden kan via sin smarttelefon visa och berätta om det vardagliga arbetet med åkrar, djur, växter och maskiner. Även besök hos bonden kan arrangeras.

Länk till Farmer Times hemsida

Matsvinn 

Kommunen arbetar hela tiden aktivt för att hitta nya sätt att minska matsvinnet. Korsholms högstadium samarbetar med föreningen Mathjälp Vasa r.f. och donerar överbliven skolmat till mathjälpen. I ämbetshuset har kommunens personal har möjlighet att köpa hem överbliven lunchmat från personalmatsalen. 

Kurser om hållbar utveckling

Korsholms vuxeninstitut ordnar regelbundet kurser inom hållbar utveckling.