Delgeneralplan för Helsingby–Toby

Kontaktperson: Anne Holmback, planläggare
Skede: Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 13.6–31.8.2023 (MBL 63 § ).