Kvarkens världsarv

Kvarkens steniga skärgård som ständigt höjer sig ur havet är Finlands enda naturarv på Unescos världsarvslista. Kvarkens skärgård lades till Unescos världsarvslista år 2006. Tillsammans med Höga Kusten i Sverige bildar Kvarkens skärgård ett världsarv delat av två länder. I Finland hör Korsholm, Korsnäs, Malax, Vasa och Vörå till världsarvsområdet.

Kvarkens skärgård har formats av den senaste istiden och landhöjningen är snabb. Under en livstid skapar nya grund och förunderliga moränryggar ett labyrintliknande landskap då de stiger upp ur havet. Området är den plats på jorden där man bäst kan uppleva landhöjningsfenomenet. Kvarkens skärgård har ett enastående geologiskt värde eftersom hastigheten på landhöjningen i området är en av de högsta i världen.