Matservice

Kosthållstjänster produceras av en 50-talig professionell personal, som dagligen framställer ca 5 000 måltider för daghem och skolor.

Recept från Korsholms kalaset

Skolköken

I kommunen finns det för tillfället 12 skolkök.

Specialdieter

På basen av hälsointyg ordnas specialdiet i samband med skolmåltiden. Intyget inlämnas till daghemmet/förskolan.

Kökens kontaktuppgifter

Helsingby skolkök
044 424 9175
helsingby.skolkok@korsholm.fi

Kvevlax skolkök
044 424 9102
kvevlax.skolkok@korsholm.fi

Norra Korsholms skolkök
044 424 9176
norrakorsholms.skolkok@korsholm.fi

Replot skolkök
044 424 9177
replot.skolkok@korsholm.fi

Solf skolkök
044 424 9178
solf.skolkok@korsholm.fi

Tuovilan koulukeittiö
044 424 9179
tuovilan.keittio@korsholm.fi

Tölby-Vikby skolkök
044 424 9180
tolby-vikby.skolkok@korsholm.fi

Vallgrund skolkök
044 424 9181
vallgrund.skolkok@korsholm.fi

Högstadiets kök
044 424 9182
hogstadiets.kok@korsholm.fi

Keskuskoulun keittiö
044 424 9103
keskuskoulun.keittio@korsholm.fi

Smedsby-Böle skolkök
044 424 9183
smedsby-bole.skolkok@korsholm.fi