Planläggningens avgifter

Debitering av kostnader för planläggning, enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut 30.10.2014.

Uppgifter om planer, plansituation, fastigheter, byggrätt/använd byggrätt i kommersiellt syfte: 50€/65€  (+moms 24 %)

Debitering av konsultarbeten: 81 €/h (+moms 24 %)