Planläggningens avgifter

Debitering av kostnader för planläggning, enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut 16.9.2020.

Uppgifter om planer, plansituation och fastigheter i kommersiellt syfte: 100€ (+moms 24 %)

Övriga avgifter: Samhällsbyggnadsutskottets prislista 1.10.2023