Planläggningens avgifter

Debitering av kostnader för planläggning, enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut 16.9.2020.

Uppgifter om planer, plansituation och fastigheter i kommersiellt syfte: 50€ (+moms 24 %)

Debitering av konsultarbeten: 81 €/h (+moms 24 %)