Korsholms högstadium

Korsholms högstadium är en finlandssvensk skola för elever i åk 7–9. Skolan med 636 elever är placerad mitt i skolcentrum i centrala Smedsby, Korsholm. Från och med hösten 2019 är Korsholms högstadium tillsammans med  flera övriga skolor en del av Smedsby skolcentrum.

Skolans mål är att ge varje elev en god och jämlik grund att stå på inför andra stadiets utbildning, samt att utveckla elevernas sociala färdigheter. Vi strävar till att skapa en positiv inlärningsmiljö där varje elev uppmuntras till att enligt sina egna förutsättningar och arbetssätt uppnå optimala kunskaper och färdigheter. Vår skola är en skola där alla ges utrymme att växa, oberoende av kulturell eller språklig bakgrund. Tillsammans skapar vi en skola för alla.