Ändring och uppsägning av småbarnspedagogik utöver förskolan

Ändring eller uppsägning av barnets plats inom småbarnspedagogiken utöver förskolan görs via denna elektroniska ändringsblankett.


English: Notification of change (concerning day care)