Vallgrund daghem

Söderuddsvägen 21, Norra Vallgrund

För 3–6-åringar
Tfn 050 518 1271

Ett ledord för oss är ett gott bemötande och vi arbetar aktivt för att barnen skall känna sig trygga i daghemmet och med kamrater och personal. Vi strävar efter en god omvårdnad av barnen i samarbete med vårdnadshavarna.  

Vi tror på mångsidig inlärning och att alla barn skall få utvecklas och lära sig i sin egen takt. 

Lärandet skall vara lustfyllt och vi ser barnen som aktiva medforskare. Barnen lär sig genom lek. 

I Vallgrund tar vi vara på närheten till naturen och vi har utomhuspedagogik som vårt tyngdpunktsområde.