Initiativ

Kommuninvånarna har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Kommunen informerar initiativtagarna om de åtgärder som har vidtagits med anledning av ett initiativ.

Om minst två procent av kommunens röstberättigade invånare tar initiativ i en kommunal fråga tas frågan tas upp till behandling i kommunfullmäktige. Därtill kan fem procent av kommunens röstberättigade invånare ta initiativ till en kommunal folkomröstning.

Kontaktuppgifter

Kommuninvånarinitiativ kan skickas till adressen registratur@korsholm.fi eller per post till nedanstående adress. Markera kuvertet med ”Kommuninvånarinitiativ”.

Korsholms kommun
Koncernförvaltning
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Kommuninvånarinitiativ kan också lämnas in via adressen www.invanarinitiativ.fi.