Välfärdsområdesval 2022

Den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet utövas av välfärdsområdesfullmäktige, vars medlemmar och ersättare väljs genom välfärdsområdesval. Mandatperioden för fullmäktige är fyra år. I välfärdsområdesvalet väljs 59 fullmäktige.

Det första välfärdsområdesvalet förrättas söndagen den 23 januari 2022.

Förhandsröstning i Finland 12–18.1.2022
Förhandsröstning utomlands 12–15.1.2022

Välfärdsområdesfullmäktige inleder sitt arbete 1.3.2022.


Kandidater i Österbottens välfärdsområde

Justitieministeriets resultatservice

Läs mera på justitieministeriet sidor.