Badvattenkvaliteten i Korsholm

Badvattenkvaliteten 2022
I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

Eu-badstrand

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Karperö6.6.202216,5<1<1nej
27.6.202223,224nej
13.7.2022ja
15.7.2022ja
18.7.202215,352nej
8.8.202218,139ja (lite)
16.8.2022ja
29.8.2022nej

Övriga stränder

Uppdaterad info 16.9.2022

Badförbudet vid Sommarösund upphävs, vilket gör att man igen kan bada vid Sommarösunds badstrand. I resultaten för de två senaste kontrollproven som togs vid stranden 6.9. och 12.9. konstaterades att badvattenkvaliteten vid stranden uppfyller kvalitetskraven.

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Björköby28.6.202221,1<1<1nej
19.7.202215,2 421nej
9.8.202216,216nej
Bullerås28.6.202223,213ja
4.7.2022nej
19.7.202216,216nej
9.8.202216,5102nej
17.8.2022ja
26.8.2022nej
Fjärdskär28.6.202222,0<12nej
13.7.2022ja
15.7.2022nej
19.7.202216,135nej
9.8.202218,5938nej
16.8.2022ja (lite)
26.8.2022ja (lite)
31.8.2022nej
Furuskär27.6.202223,1<12nej
19.7.202214,9515nej
8.8.202219,1<13nej
Grönvik27.6.202224,1<13nej
18.7.202215,63152nej
8.8.202220,03136ja
16.8.2022nej
Norra Vallgrund28.6.202224,2<1<1nej
19.7.202216,615nej
9.8.202218,3 15nej
Petsmo27.6.202223,212nej
18.7.202214,49446nej
8.8.202217,76580nej
Replot28.6.202221,96063nej
13.7.2022ja
19.7.202217,8142nej
9.8.202218,512nej
16.8.2022ja (lite)
31.8.2022nej
Sommarösund28.6.202225,264nej
19.7.202216,5263nej
9.8.202218,3>200015nej
11.8.2022 >2000 16nej
15.8.2022150010nej
17.8.2022120086nej
23.8.2022170034nej
26.8.20222802nej
31.8.202229010nej
6.9.2022102nej
12.9.20224<1nej
Toby27.6.202223,884nej
15.7.2022ja
18.7.202218,511ja
19.7.2022ja
22.7.2022ja
8.8.202217,15419ja
16.8.2022ja (lite)
Vistan28.6.202223,11<1ja
4.7.2022nej
19.7.202217,3<11nej
9.8.202218,5<11nej
Österhankmo27.6.202222,5<14nej
18.7.202215,5822nej
8.8.202218,52941nej

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.

Friluftsbadet i Solf (stora/lilla bassängen)

DatumTemperaturHeterotr. 
bakt.22 °C
Heterotr. 
bakt. 36 °C
Pseudom.
aerug.
GrumlighetPhFri
klor
Bunden
klor
COD
(Mn)
UreaNitrat
8.6.202219,9/20,61/00/00/0<0,2/<0,27,5/7,51,0/0,97<0,05/<0,05<2/<2<0,1/<0,1
29.6.202225,0/26,21/640/100/0<0,2/0,227,0/7,00,78/0,53<0,05/<0,05
18.7.202218,4/16,90/150/10/0 <0,2/<0,2 6,9/6,90,85/0,85<0,05/<0,05<2/<2 2,6/2,6
11.8.202220,6/20,80/110/00/0 <0,2/<0,2 6,8/6,80,81/0,80<0,05/<0,05 1,7/1,8

Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökningar av bassängvatten i simhallar och badanläggningar 315/2002.