Badvattenkvaliteten i Korsholm

Badvattenkvaliteten 2023
I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

Eu-badstrand

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Karperö5.6.202313,4<1<1nej
20.6.2023nej
(klockan 17:00)
21.6.2023nej
(klockan 06:30)
22.6.2023nej
(klockan 06:45)
26.6.202323,0<11nej
28.6.2023nej
13.7.2023ja
(kl. 12)
17.7.202320,536nej
7.8.202320,3117nej

Övriga stränder

SOMMARÖSUND BADSTRAND – BADFÖRBUDET UPPHÄVS 28.9.2023

Badförbudet upphävdes 28.9.2023 eftersom badvattenkvaliteten uppfyller de krav som ställs vid det prov som togs 26.9.2023.

NORRA VALLGRUND BADSTRAND – AVRÅDAN FRÅN BAD UPPHÄVS

Avrådan från bad tas bort 11.8.2023 eftersom resultaten ligger under åtgärdsgränserna vid det prov som togs 9.8.2023.

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Björköby27.6.202319,9<14nej
18.7.202317,71651nej
8.8.202319,93911nej
Bullerås27.6.202321,1<12nej
18.7.202316,95141nej
8.8.202321,2199nej
Fjärdskär27.6.202319,9<11nej
18.7.202317,72458nej
8.8.202321,381nej
Furuskär26.6.202321,8<1<1nej
18.7.202319,5820nej
7.8.202319,9916nej
Grönvik26.6.202322,8<131nej
18.7.202319,31246nej
7.8.202320,0149nej
Norra Vallgrund27.6.202322,5819nej
18.7.202317,759nej
8.8.202321,74101400nej
9.8.202319,9811nej
Petsmo26.6.202322,2423nej
17.7.202320,61153nej
7.8.202320,46646nej
Replot27.6.202319,216nej
18.7.202317,61664nej
8.8.202321,38949nej
Sommarösund27.6.202322,611nej
18.7.202319,93153nej
8.8.202322,2~66005nej
10.8.202319,9130003nej
16.8.20231400019nej
25.8.202316,55503nej
4.9.202317,03807nej
11.9.202316,53709nej
26.9.202313,82826
Toby26.6.202321,91747nej
18.7.202320,391nej
7.8.202320,626nej
Vistan27.6.202322,5110nej
18.7.202318,55830nej
8.8.202321,36819nej
Österhankmo26.6.202321,949nej
17.7.202320,5100330nej
7.8.202320,5173nej

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.

Friluftsbadet i Solf (stora/lilla bassängen)

DatumTemperatur °CHeterotr. 
bakt. 22 °C
Heterotr. 
bakt. 36 °C
Pseudom.
aerug.
GrumlighetPhFri
klor
Bunden
klor
COD
(Mn)
UreaNitrat
14.6.202320,4/21,10/1 cfu/ml0/0 cfu/ml0/0 MPN/100ml<0,2/<0,2 FNU8,0/8,00,24/0,20 mg/l<0,05/<0,05 mg/l<0,1/<0,1 mg/l
4.7.202319,1/19,4 7/0 cfu/ml0/1 cfu/ml0/0
MPN/100ml
0,2/0,20 FNU7,2/7,20,46/0,22 mg/l0,05/0,06 mg/l
18.7.202320,1/20,1 1/41 cfu/ml0/3 cfu/ml0/0 MPN/100ml<0,2/<0,2 FNU 7,0/7,00,46/0,51 mg/l<0,05/<0,05 mg/l2,1/2,2 mg/l
9.8.202320,6/20,50/0 cfu/ml0/1
cfu/ml
0/0 MPN/100ml<0,2/<0,2
FNU
6,9/6,80,89/0,82
mg/l
<0,05/<0,05
mg/l

Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökningar av bassängvatten i simhallar och badanläggningar 315/2002.