Badvattenkvaliteten i Korsholm

Badvattenkvaliteten 2021
I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

Eu-badstrand

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Karperö7.6.2021
28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021

Övriga stränder

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Björkö28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021
Bullerås28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021
Fjärdskär28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021
Furuskär28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021
Grönvik, Iskmo28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021
Norra Vallgrund28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021
Petsmo28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021
Replot28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021
Sommarösund28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021
Toby28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021
Vistan28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021
Österhankmo28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.

Friluftsbadet i Solf (stora/lilla bassängen)

DatumTemperaturHeterotr. bakt.22 °CHeterotr. bakt. 36 °CPseudom.
aerug.
GrumlighetPhFri klorBunden klorKMNO4UreaNitrat

Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökningar av bassängvatten i simhallar och badanläggningar 315/2002.