Badvattenkvaliteten i Korsholm

Badvattenkvaliteten 2024
I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

Eu-badstrand

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Karperö3.6.2024
24.6.2024
15.7.2024
5.8.2024

Övriga stränder

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Björköby25.6.2024
16.7.2024
6.8.2024
Bullerås25.6.2024
16.7.2024
6.8.2024
Fjärdskär25.6.2024
16.7.2024
6.8.2024
Furuskär24.6.2024
15.7.2024
5.8.2024
Grönvik24.6.2024
15.7.2024
5.8.2024
Norra Vallgrund25.6.2024
16.7.2024
6.8.2024
Petsmo24.6.2024
15.7.2024
5.8.2024
Replot25.6.2024
16.7.2024
6.8.2024
Sommarösund3.6.2024
25.6.2024
16.7.2024
6.8.2024
Toby24.6.2024
15.7.2024
5.8.2024
Vistan25.6.2024
16.7.2024
6.8.2024
Österhankmo24.6.2024
15.7.2024
5.8.2024

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.

Friluftsbadet i Solf (stora/lilla bassängen)

DatumTemperatur °CHeterotr. 
bakt. 22 °C
Heterotr. 
bakt. 36 °C
Pseudom.
aerug.
GrumlighetPhFri
klor
Bunden
klor
COD
(Mn)
UreaNitrat
5.6.2024
25.6.2024
16.7.2024
7.8.2024

Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökningar av bassängvatten i simhallar och badanläggningar 315/2002.