Badvattenkvaliteten i Korsholm

Badvattenkvaliteten 2021
I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

Eu-badstrand

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Karperö7.6.202121,381nej
28.6.202120,721nej
19.7.202117,921nej
28.7.2021ja
29.7.2021nej
9.8.202118,653nej

Övriga stränder

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Björköby29.6.202118,716nej
20.7.202115,164nej
10.8.202118,81505nej
Bullerås29.6.202117,71143nej
20.7.202115,354nej
10.8.202117,9156nej
Fjärdskär29.6.202117,73310nej
19.7.202117,41326nej
10.8.202117,85427nej
Furuskär28.6.202119,8<136nej
20.7.202118,834nej
9.8.202119,1416nej
Grönvik28.6.202121,946nej
9.7.2021ja
13.7.2021nej
19.7.202117,345nej
9.8.202119,02826nej
Norra Vallgrund29.6.202118,6<14nej
20.7.202116,337nej
10.8.202117,844nej
Petsmo28.6.202121,352nej
19.7.202114,81115nej
9.8.202118,51802nej
Replot29.6.202116,626nej
20.7.202114,346nej
10.8.202117,8123nej
Sommarösund29.6.202120,9<11nej
20.7.202116,947nej
10.8.202119,11907nej
Toby28.6.202121,9719nej
20.7.202116,731nej
9.8.202118,51312nej
Vistan29.6.202118,9204nej
20.7.202116,41718nej
10.8.202119,12022nej
Österhankmo28.6.202120,6310nej
19.7.202117,52654nej
9.8.202119,1133nej

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.

Friluftsbadet i Solf (stora/lilla bassängen)

DatumTemperaturHeterotr. bakt.22 °CHeterotr. bakt. 36 °CPseudom.
aerug.
GrumlighetPhFri klorBunden klorCOD(Mn)UreaNitrat
5.7.202123,3/24,60/00/00/0<0,2/<0,27,0/7,10,15/0,18<0,05/<0,05
21.7.202117,7/18,53/27/10/0<0,2/<0,26,5/6,60,13/0,17<0,05/<0,05
4.8.202121,1/21,20/00/00/0<0,2/<0,27,3/7,30,24/0,22<0,05/<0,05<2/<21,6/1,3

Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökningar av bassängvatten i simhallar och badanläggningar 315/2002.