Valreklamplatser

Enligt kommunförbundets rekommendationer börjar valaffischeringen 19.5.2021. Korsholm har en officiell valreklamställning.

Centralvalnämnden beslutar om kommunens officiella valreklamplatser 10.5.2021.