Valreklamplatser

Enligt kommunförbundets rekommendationer börjar valaffischeringen 19.5.2021. Korsholm har en officiell valreklamställning. Den finns på Smedsby torg.

Varje parti och gemensam lista får en plats i ställningen.