Förhandsröstnings på vårdanstalter

Röstning på anstalter ordnas vid följande vårdenheter:

Korsholms närsjukhus 
Akutvårdsavdelningen
Rehabiliteringsavdelningen

Effektiverade serviceboenden 
Aspgården, Replot
Elvira, Smedsby
Hanneshemmet, Smedsby
Helmiina, Smedsby
Solgård, Smedsby

Serviceboende
Solhörnan, Smedsby

Tidpunkten för förhandsröstningen meddelas på anstalten. Vid röstningen på anstalterna får enbart de som vårdas där rösta.