Informationshantering

Korsholms kommun är en informationshanteringsenhet enligt lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019). Kommunstyrelsen utgör informationshanteringsenhetens ledning och har i uppgift att ordna kommunens informationshantering i enlighet med kraven i lagen.