Ansökan om eftisplats

I kommunens regi:
Replot eftis (Replot-Björkö skola)  
Vallgrund eftis (Vallgrund skola)
Tölby morris (Tölby-Vikby skola). Från och med höstterminen 2022 kommer Tölby morris ordnas i Folkhälsans regi.

Anmälan till morgon- och eftermiddagsverksamhet i kommunens regi görs i Wilma, under ansökningar och beslut. Beslutet ges under maj månad i Wilma, se under ansökningar och beslut. Ansökan görs inte i telefonens Wilma-app utan via en webbläsare t.ex. Firefox eller Google chrome.
OBS! Använd svenska Wilma om barnet går i svensk skola.

I Folkhälsans regi:
Karperö eftis (Norra Korsholms skola)
Nannygården i Smedsby (Smedsby-Böle skola)
Kvevlax eftis (Kvevlax lärcenter)
Solf eftis (Solf skola)
Tölby eftis (Tölby-Vikby skola). I kommunens regi:
Replot eftis (Replot-Björkö skola)  
Vallgrund eftis (Vallgrund skola)
Tölby eftis (Tölby-Vikby skola). Från och med höstterminen 2022 kommer även Tölby morris ordnas i Folkhälsans regi.
Helsingby-Tuovila eftis/ilttis (Helsingby skola och Tuovilan koulu)

Anmälan till Folkhälsans eftisar görs via denna länk.

Föräldraföreningen för fritidsverkstaden i Smedsby ”Fritis”
(Smedsby-Böle skola)
Anmälningsblanketter finns på förskolan och eftis.

Veikars Föräldraförening Veikids
Anmälningsblanketter finns på förskolan och eftis.