Ansökan om eftisplats

I kommunens regi:
Replot eftis   
Vallgrund eftis

Morgon- och eftermiddagsverksamheten i kommunens regi ordnas för elever i åk 1-2, samt för elever i årskurs 3-6 med särskilt stöd. Anmälan till morgon- och eftermiddagsverksamhet i kommunens regi görs i Wilma, under ansökningar och beslut. Beslutet ges under maj månad i Wilma, se under ansökningar och beslut. Ansökan görs inte i telefonens Wilma-app utan via en webbläsare t.ex. Firefox eller Google chrome.
OBS! Använd svenska Wilma om barnet går i svensk skola.

Ansökan till eftis i kommunens regi görs via Wilma 12.2-29.2.2024, ansökningar och beslut.

I Folkhälsans regi:
Karperö eftis
Nannygården i Smedsby
Kvevlax eftis
Solf eftis
Tölby-Helsingby eftis

Anmälan till Folkhälsans eftisar görs via denna länk.

Föräldraföreningen för fritidsverkstaden i Smedsby ”Fritis”
(Smedsby-Böle)
Anmälningsblanketter finns på förskolan och Fritis.

Anmälan till Fritis görs via denna länk.

Veikars Föräldraförening Veikids
Anmälningsblanketter finns på förskolan och eftis.