Välfärdsutskottets bidragsblanketter

Översikt, ansökningstider och blanketter

BLANKETTER:ANSÖKNINGSTID
VERKSAMHETSBIDRAG:
Allmännyttiga bidrag
Simskolor
Barn och unga
Idrott
Kultur
15.3 (klockan 16)
PROJEKTBIDRAG
Kultur
Ungdomsbonus
Guldkant för äldre
15.3 (klockan 16)
KULTUR OCH KONSTNÄRSSTIPENDIUM15.3 (klockan 16)
DRIFTSBIDRAG (föreningshus)15.3 (klockan 16)
  
KARTBIDRAG (orienteringsverksamhet, fritt formulerad)Kontinuerligt, dock senast 30.11
SKÖTSELBIDRAG FÖR SKIDSPÅR
Skötselbidrag för skidspår (utanför säsong)
23.4 (klockan 16)
31.10 (klockan 16)