Smedsby-Böle förskola

Matildavägen 5, Smedsby

Tfn 044 424 9162

Vår verksamhet på Smedsby-Böle förskola bygger på förskolans läroplan. Grunden för vår verksamhet är vardagskompetens, sociala färdigheter och vardagsvänlighet.  Detta innebär bland annat att vi övar oss på att fungera tillsammans i grupp, vi bemöter varandra artigt och vänligt, vi hjälper och stöder varandra samt uppmuntrar och berömmer varandra. Barnen lär sig att följa regler och visa hänsyn och får även vara med och fatta beslut.

Språk och gott språkbruk är en viktig del av vår vardag. Vi uppmuntrar barnen att använda ett gott språk och genom varierande uppgifter baserade på Bornholmsmetoden stärker vi det svenska språket. Vi har även R-skola för de som behöver. Vi strävar efter att alltid ha ett gott samarbete mellan förskolan och hemmet, skolan, skolkuratorn, skolpsykologen, speciallärarna, ambulerande barnskötaren samt daghemmen. Vi önskar att ni alltid har en låg tröskel för att komma och prata med oss i personalen om det är något ni funderar på. Ni är alltid välkomna!