Parker och grönområden

Den unika naturen beaktas i all planering i Korsholm. I mångfaldiga Korsholm hittar du skärgård, hav och fastland, tätorter och glesbygd, industriområde och odlingsmarker samt historiska minnesmärken. Trädgårdsavdelningen i Korsholm ansvarar för byggande och underhåll av grönområden, lekparker och simstränder. Dessutom sköter trädgårdsavdelningen om de offentliga byggnadernas blomplanteringar och växtlighet samt planering och anläggande av nya planteringar. Målet är att skapa ögonfröjd och trivsel för kommunens invånare.

Korsholms kommun underhåller cirka 50 hektar grönområden och 800 hektar skog.


Lekparker

Idrotts- och fritidsanläggningar