Information om småbarnspedagogik

Information om småbarnspedagogik/förskoleundervisning i Korsholm, och hur du tar i bruk Päikky.

Välkommen till småbarnspedagogik och förskola

Här kan du bekanta dig med Korsholms kommuns plan för småbarnspedagogik. Planen utgår från de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik.