Information om småbarnspedagogik

Här kan du bekanta dig med Korsholms kommuns plan för småbarnspedagogik. Planen utgår från de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik.