Kontaktuppgifter

Rektor Pia Blomqvist 044 424 9108
TF Biträdande rektor Camilla Lillås 044 424 9299

Kansli  Åsa Svan 044 424 9225
Kansli Eva-Lena Lindgård
Elevhandledare Julia Sundman 044 424 9268
Elevhandledare Tim Berglund 044 424 9267

Elevhandledare Belinda Lönnvik 044 4249186

Lärarrum 044 424 9269
Datastöd Magnus Sundfors 044 727 1285
Datastöd Janne Haataja 044 424 9142
Skolpsykolog Mia Böling, 044 727 1540
Kurator Eva Asplund 044 727 7988
Kurator Kadi Lindman
Skolcoach Sarah Qvist 044 727 1536

Kökschef Mikael Sundsten  044 424 9182
Fastighetsskötare Fredrik Larsson 044 424 9256
 

Postadress
Korsholms högstadium
Bölesundsvägen 11 B
65610 Korsholm
Finland

E-post
fornamn.efternamn@korsholm.fi