Kontaktuppgifter

Rektor Pia Blomqvist 044 424 9108
Biträdande rektor Eva-Maria Storbäck 0444249299

Kansli  Rebecca Lundberg 044 4249225
Kansli Carola Löf 044 4249225
Elevhandledare Annika Lehtonen 044 424 9268
Elevhandledare Caroline Holm-Ahlman 044 424 9267

Elevhandledare Emilia Ahlström 044 4249186

Datastöd Magnus Sundfors 044 727 1285
Datastöd Janne Haataja 044 424 9142
Skolpsykolog Leo Backman 040 5314215
Kurator Emilia Sandvik 044 727 7988
Kurator Madelene Nykvist 050 4387010

Handledare inom elevvården Cecilia Wester 040 595 0271
Skolcoach Sarah Qvist 044 727 1536

Skolcoach Tommy Högdahl 044 4240389

Kökschef Mikael Sundsten  044 424 9182

 

Postadress
Korsholms högstadium
Bölesundsvägen 11 B
65610 Korsholm
Finland

E-post
fornamn.efternamn@korsholm.fi