Årets företagare

I Korsholms kommun finns många aktiva och innovativa företagare som bidrar till kommunens positiva utveckling. Vi vill uppmärksamma dessa företagare och därför har kommunen utsett Årets företagare sedan år 2005. Sedan år 2012 kan även Årets företag utses.

År 2015 började även Korsholms företagare rf dela ut motsvarande utmärkelse bland sina medlemmar och framöver kommer vi att samarbeta kring utmärkelsen så att kommunen utser vinnaren bland alla företagare i Korsholm vartannat år och Korsholms företagare bland sina medlemmar vartannat år.

Tidigare vinnare

2023 Rebecca och Tony Granholm, Granholms Grönsaker Ab
2022 Andreas Knips Hembageri (Korsholms företagare)
2021 Oy Kenkä Sko Ekstra Ab
2020 Däckservice Fant (Korsholms företagare)
2019 Patricia Nedergård och Tommy Pellas, Restaurang Berny’s Oy Ab
2018 Stefan Hjorth, Oy Trans-Hjorth Ab (Korsholms företagare)
2017 Hydrolink Oy Ab
2016 Linus Pörtfors och Tommy Glasberg, St1 Kvevlax (Korsholms företagare)
2015 Tomas Sandelin, Smith´s Burgers (Korsholms företagare)

2013 Asplunds Pälsfarm
2011 Logset
2010 Patric Wiik, Wiik & Ström
2009 Tapio Kohtala och Ulla Vuorela, UH-Koneistus
2008 Stig-Erik Herrgård, Easy Wash
2007 Riku och Ulla Potapoff, Polttoväri
2006 Caj-Erik Carp, Mapromec
2005 Stefan och Tom Nylund, Duell Bike Center