Trafikanter

Invataksi K & J Niemi
Skolhusgatan 63, Vasa
niemibus(at)gmail.com
Tfn 06 315 5771
Kvevlax lärcenter och förskola (Veikars, Petsmo, Österhankmo, Västerhankmo)
Vallgrund skola och förskola
Högstadiet förbindelseskjuts (Söderudden)
Tuovilan koulu och förskola (Veikars morgon)
Mustasaaren Keskuskoulu och förskola (Karperö, Petsmo, Koskö, Kvevlax, Kuni, Vassor)
Norra Korsholms skola (Köklot)
Specialtransporter
Wiik & Ström
Holmvägen 3, Smedsby
info(at)wasabus.fi
Tfn 0500 365 179
Linjetrafik morgon och kl. 15
Norra Korsholms skola kl. 13
Kb Tages Taxi
Kontaktperson: Marcus Lahtinen
Sippusvägen 11, Petsmo
tage.taxi(at)netikka.fi
Tfn 0500 261 194
Kvevlax lärcenter och förskola (Kuni, Vassor)
Smedsby-Böle skola, Högstadiet (Smedsby området)

F.ma Anders Möller Taxi
Kontaktperson: Anders Möller
Slukhamnsvägen 41, Replot
Tfn 0500 161 55
Replot-Björkö skola och förskola
Keskuskoulu (Singsby, Jungsund, Iskmo, Skärgården)
Taxi Sjöman
Meijerigatan 2-4, Vaasa
info(at)taxisjoman.fi
Tfn 040 523 1221 (Specialtransporter)
Tfn 040 359 3808 (Korsholms skolor)
Solf skola och förskola
Tölby-Vikby skola och förskola
Tuovilan koulu och förskola
Helsingby skola och förskola
Specialtransporter
Byabussen (Kb Tages Taxi)
tage.taxi(at)netikka.fi
Tfn bussen direkt  050 573 3142
Specialtransporter
Kvevlax lärcenter och förskola (morgon)