Tillstånd för miljöåtgärder

Tillstånd för miljöåtgärder behövs i detaljplanerat område för en åtgärd som förändrar landskapet.

Åtgärder som fällning av träd, sprängning, grävning, utjämning och utfyllning får inte vidtas förrän tillstånd beviljats. Som träd räknas träd som har en diameter på minst 10 cm. För fällning av fruktträd behövs det inget tillstånd.

MBL 128 §

Tillstånd för miljöåtgärder behövs bl.a. för följande projekt:

  • Fällning av träd i detaljplanerat område 
  • Grävning, sprängning och utjämning i detaljplanerat område