Bassängvatten

Vatten i bassänger i simhallar och i bassänger inom- och utomhus hos badinrättningar och motsvarande anstalter (exempelvis vård-, läroanstalter och hotell) kontrolleras regelbundet enligt bassängvattenförordningen. Den som underhåller anläggningen kontrollerar även genom regelbunden driftskontroll att vattenbehandlingen fungerar.

Personalen som arbetar på anläggningen ska ha intyg över anläggningsteknisk och bassängvattenhygienisk kompetens.

Bassängvattnets kvalitet analyseras både mikrobiologiskt och fysikaliskt-kemiskt. Provtagningsfrekvensen är beroende av den årliga besökarmängden. Med stöd av den mikrobiologiska kontrollen bedöms vattnets hygieniska kvalitet och desinficeringens effekt. Resultaten finns på anslagstavlan vid varje anläggning.

Badvattenkvaliteten undersöks i följande bassänger: Kristinestads simhall, Närpes simhall, Pörtom simbassäng, Malax simhall, Solf friluftsbad, bassängen i Folkhälsans hus (Korsholm) och simhallen och terapibassängen i Norrvalla (Vörå).

Länkar
Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf.