Våra förskolor

Smedsby

• Päiväkoti Kuperkeikka
• Smedsby-Böle förskola

Solf

• Solf förskola
• Tölby daghem

Södra och Östra Korsholm

• Helsingby daghem
• Tuovilan päiväkoti

Kvevlax

• Kvevlax lärcenter / förskola

Norra Korsholm

• Norra Korsholms förskola

Replot-Björköby

• Replot daghem
• Vallgrund daghem