Smedsby centrum

Smedsby utvecklas och växer till ett aktivt och attraktivt kommuncentrum med moderna bostäder, företag, bildning, kultur och förvaltning samt goda trafikförbindelser. 

Elly Sigfrids torg, som fått sitt namn efter Elly Sigfrids, omges av ett servicekvarter som småningom tar form. Till torget planeras ett orangeri tillsammans med Folkhälsan och universitetet i Uleåborg. Orangeriet skall vara ett vardagsrum för alla åldrar med varierande service, en samlingspunkt för den lokala befolkningen helt enkelt.  

Intill Elly Sigfrids torg byggs det första trähöghuset i kommunen, ett samarbetsprojekt mellan flera olika aktörer.
Läs mer om trähusprojektet

Korsholm får en egen simhall i anslutning till Hotel Vallonia. Simhallsprojektet planeras och byggs av fastighetsbolaget Torgvägen 2 som ägs av Korsholms kommun och Hotel Vallonia.  

Smedsby är hemort för Österbottens största bildningscampus som kommer att ta form under de kommande åren.
Läs mer om bildningscampuset

Efter att den nya omfartsvägen byggdes förbi Smedsby centrum har utvecklingen av kommunens centrum kommit igång. Detaljplanen för Smedsby har setts över och ritats om. Med planen vill man förtäta centrumkärnan, öka invånarantalet och samtidigt öka kundunderlaget och trygga närservicen. 

3D-animation och film om Smedsby centrum

Korsholms kommun har låtit göra en 3D-animation av hur Smedsby centrum kan se ut i framtiden. I animationen kan du röra dig fritt i området samt zooma in och ut bland byggnaderna.

Utöver befintliga byggnader finns i presentationen Wooden Network Bothnias trähöghus, Byggnads Ab Hoijars höghus, simhallen vid Vallonia, orangeriet samt Äppeldalens höghus.

Länk till interaktiv presentation av Smedsby centrum

Det tar en stund för animationen att ladda, men efter det fungerar den bra.

Videopresentation av Smedsby centrum

Videopresentationen tar dig med på en rundtur genom Smedsby centrum.