Badvattenkvaliteten i Kaskö och Närpes

Badvattenkvaliteten 2023
I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

Eu-badstränder

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Mariestrand5.6.2023
26.6.2023
17.7.2023
7.8.2023
Fagerö5.6.2023
26.6.2023
17.7.2023
7.8.2023
Tjärlax5.6.2023
26.6.2023
17.7.2023
7.8.2023

Övriga badstränder

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej
Töjby26.6.2023
17.7.2023
7.8.2023
Vargberget (insjö)26.6.2023
17.7.2023
7.8.2023
Vargholmen26.6.2023
17.7.2023
7.8.2023
Verkan26.6.2023
17.7.2023
7.8.2023

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.