Badvattenkvaliteten i Kaskö och Närpes

Badvattenkvaliteten 2021
I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

Eu-badstränder

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Mariestrand7.6.2021
28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021
Fagerö7.6.2021
28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021
Tjärlax7.6.2021
28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021

Övriga badstränder

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej
Töjby28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021
Vargberget (insjö)28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021
Vargholmen28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021
Verkan28.6.2021
19.7.2021
9.8.2021

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.