Badvattenkvaliteten i Kaskö och Närpes

Badvattenkvaliteten 2021
I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

Eu-badstränder

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Mariestrand7.6.202120,3<13Nej
28.6.202121,31<1Nej
19.7.202120,363Nej
9.8.202118,895Nej
Fagerö7.6.202122,027Nej
28.6.202122,3315Nej
19.7.202119,92017Nej
9.8.202118,7190130Nej
Tjärlax7.6.202119,5<111Nej
28.6.202119,7210Nej
19.7.202119,721Nej
9.8.202115,91827Nej

Övriga badstränder

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej
Töjby28.6.202121,535Nej
19.7.202119,51314Nej
9.8.202118,09314Nej
Vargberget (insjö)28.6.202122,611Nej
19.7.202122,245Nej
9.8.202119,223Nej
Vargholmen28.6.202120,213Nej
19.7.202118,4117Nej
9.8.202115,111081Nej
Verkan28.6.202122,2812Nej
19.7.202118,837Nej
9.8.202119,122016Nej
12.8.202119,66411Nej

Verkan: Ett uppföljande prov togs 12.8.2021. Resultatet visar att kvalitetsrekommendationerna uppfylls.

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.