Badvattenkvaliteten i Kaskö och Närpes

Badvattenkvaliteten 2022
I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

Eu-badstränder

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Mariestrand6.6.202215,0<12Nej
27.6.202221,5126Nej
18.7.202218,621Nej
8.8.202217,3612Ja, liten
10.8.2022Ja, liten
12.8.2022Ja, liten
Fagerö6.6.202214,9632Nej
27.6.202223,5<19Nej
18.7.202217,6702Nej
8.8.202216,62102400Nej
11.8.202217,82641Nej
15.8.202221,33047Nej
Tjärlax6.6.202214,51525Nej
27.6.202221,5<13Nej
18.7.20222315Nej
8.8.202217,2130290Ja, riklig
15.8.2022Ja, riklig

AVRÅDAN FRÅN BAD VID FAGERÖ BADSTRAND UPPHÖR

Enligt undersökningen underskrids åtgärdsgränserna för badvatten och kvalitetsrekommendationerna uppfylls i provet taget 11.8.2022.

Övriga badstränder

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej
Töjby27.6.202223,4391Nej
18.7.202217,71011Nej
8.8.202216,6290690Ja, liten
11.8.202217,81928Nej
15.8.2022Ja, liten
Vargberget (insjö)27.6.202223,3<16Nej
18.7.202218,93927Nej
8.8.202218,021Nej
Vargholmen27.6.202222,5552Nej
18.7.202217,5298Nej
8.8.202217,22233Nej
Verkan27.6.202223,5720Nej
18.7.202217,21016Nej
8.8.202218,3411Nej

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.