Badvattenkvaliteten i Kaskö och Närpes

Badvattenkvaliteten 2023
I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

Eu-badstränder

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Mariestrand5.6.202312,912Nej
26.6.202320,811Nej
17.7.202319,089Nej
7.8.202320,811Ja, lite
15.8.2023Ja, lite
Fagerö5.6.202313,211Nej
26.6.202321,7213Nej
17.7.202319,281140Nej
7.8.202320,912052Nej
Tjärlax5.6.202312,7512Nej
26.6.202320,125Nej
17.7.202318,03741Nej
7.8.202320,0340180Nej
11.8.202318,9121Nej
15.8.2023Ja, lite

TJÄRLAX BADSTRAND – AVRÅDAN FRÅN BAD HÄVS 14.8.2023
Omprov togs 11.8.2023 och badvattenkvaliteten uppfyller de krav som ställs.

Övriga badstränder

BadstrandDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej
Töjby26.6.202320,545Nej
17.7.202319,354460Nej
7.8.202320,095Nej
Vargberget (insjö)26.6.202321,51210Nej
17.7.202320,1<12Nej
7.8.202320,471Nej
Vargholmen26.6.202318,116Nej
17.7.202318,72639Nej
7.8.202319,5400>2400Nej
9.8.202320,11915Nej
Verkan26.6.202321,826Nej
17.7.202319,81335Nej
7.8.202321,1630180Nej
11.8.202318,92923Nej

VARGHOLMEN BADSTRANDAVRÅDAN FRÅN BAD HÄVS 14.8.2023
Omprov togs 9.8.2023 och badvattenkvaliteten uppfyller de krav som ställs.

VERKAN BADSTRAND – AVRÅDAN FRÅN BAD HÄVS 14.8.2023
Omprov togs 11.8.2023 och badvattenkvaliteten uppfyller de krav som ställs.

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.