Kommunalvalet 2021

Kommunalvalet 2021

Valdag 13.6.2021.

Förhandsröstning i Finland 26.5–7.6.2021 och förhandsröstning i utlandet 2–5.6.2021.

Justitieministeriets valsidor

Finlands kommunförbunds valsidor

Rösträtt

Röstberättigade i kommunalval är alla finska medborgare och medborgare i andra medlemsstater i EU och isländska och norska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen. Övriga utlänningar med hemkommun i Finland sedan två år har också rösträtt. Du har rösträtt i den kommun som var din hemkommun den 23 april 2021.

Före valet får du per post en anmälan om rösträtt. Du kan rösta också utan detta meddelande. Om du av någon anledning inte har fått meddelandekortet kan du kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att fråga om kortet och/eller uppgifterna i det. Du kan också ringa justitie­ministeriets avgifts­fria ­nummer 0800 94 771.

När du röstar måste du kunna styrka din identitet. Därför måste du ha med dig ett identitetsbevis med foto, till exempel ett ID-kort, körkort eller pass. Om du inte har ett sådant identitetsbevis som behövs vid röstningen kan du hämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort vid polis­inrättningen. För det temporära identitetskortet behöver du ett passfoto.