Uppsökande ungdomsarbete

Uppsökande ungdomsarbete i Korsholms kommun är till för ungdomar i åldern 15–29. Servicen är avgiftsfri, konfidentiell och frivillig.

Vi, uppsökande ungdomsarbetare, kan hjälpa till när man:

  • avbrutit sina studier
  • söker en praktik- eller studieplats
  • söker arbete och skriver arbetsansökningar
  • har problem som rör hälsa, ekonomi eller beroende
  • behöver stöd i sin livssituation eller med att planera framtiden
  • behöver hjälp med att besöka instanser och myndigheter, t.ex. FPA, TE-byrån och sjukvården
  • behöver hjälp med att hitta olika tjänster
  • behöver hjälp med något annat, vad som helst


Vem som helst kan kontakta och föra fram sin oro över en ungdom till de uppsökande ungdomsarbetarna, ungdomen kan också själv ta kontakt. Vi kan till exempel stämma träff hemma hos ungdomen, i skolan, i centrum eller på vårt rum i ämbetshuset.

Ta kontakt via Facebook, Instagram, Snapchat, per telefon eller e-post.

Vi är mer flexibla och använder nya arbetssätt under de förändringar och utmaningar som coronaläget medför. 

uppsokande@korsholm.fi

Facebook
Uppsökare Korsholm Etsivä Mustasaari

Instagram
uppsokandeetsivakorsholm