Miljöskyddsföreskrifter

Miljöskyddsföreskrifterna bygger på miljöskyddslagen och är tänkt att komplettera lagen enligt de lokala förhållandena för att förebygga miljöförorening och bidra till en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö.

Föreskrifterna tillämpas och ska följas i kommunerna Kristinestad, Kaskö, Närpes och Korsholm. Västkustens miljöenhets miljöskyddsföreskrifter har godkänts i kommunernas fullmäktige och trädde i kraft 3.11.2014.

Föreskrifterna innehåller anvisningar och allmänt godtagna förfaringssätt som är nödvändiga för att förebygga miljöskador samt garantera informationstillgång och rättsskydd för näringsidkare och kommunernas invånare. Anvisningarna tillämpas inte på verksamheter som enligt miljöskyddslagen kräver tillstånd eller anmälan.

I miljöskyddsföreskrifterna hittar du information om:

 • Behandling av avloppsvatten
 • Tvätt av mattor, textiler och liknande
 • Tvätt och underhåll av fordon, båtar, maskiner och liknande
 • Användning av gödsel och gödselmedel
 • Jordförbättringsmedel (vegetabiliskt avfall, slam och aska)
 • Lagring och hantering av kemikalier i cisterner
 • Ur bruk tagna cisterner och besiktning av cisterner
 • Saltning av vägar
 • Placering av jordvärmesystem
 • Avfallshantering och användning av avfall i småskaliga markbyggnadsarbeten
 • Avfallsförbränning på fastigheter
 • Verksamheter som förorsakar tillfälligt buller (bulleranmälan)
 • Tillfälliga och flyttbara asfaltsstationer
 • Användning av ljudanläggningar