Meddelande om tillfällig försäljning och servering från mobil livsmedelslokal

En företagare med registrerad, mobil livsmedelsverksamhet som planerar försäljning eller servering av livsmedel på torg, mässor och stora evenemang för allmänheten inom Västkustens miljöenhets område ska, senast fyra vardagar på förhand, underrätta miljöenheten om försäljningen. Underrättelsen kan göras med hjälp av blankett för meddelande om tillfällig försäljning eller genom ett meddelande till miljoenheten@korsholm.fi.

Skyldigheten att underrätta gäller inte för välgörenhetsbaserad, icke yrkesmässig verksamhet som utförs av t.ex. hobbyklubbar, församlingar och skolor eller av en privatperson om verksamheten är tillfällig, småskalig och förknippad med låg risk.

Sådana verksamheter ska ändå iaktta god hygien, se till att livsmedlen förvaras vid rätta temperaturer och kunna ge korrekt information om livsmedlen.

Livsmedelsverket informerar närmare om försäljning utomhus och på liknande områden i anvisningen om utomhusförsäljning.