Beslutsdagar

Byggnadstillsynen strävar efter att göra beslut i ett ärende så fort som möjlig.

Om lovansökan är väl ifylld och innehåller alla väsentliga bilagor så framskrider lovprocessen snabbare.

Byggnadsnämndens möte hålls en gång i månaden.

Inspektörsbeslut tas i regel varannan vecka.

Byggnadsnämndens beslutsdagar 2024

7.2
6.3
10.4
15.5
19.6
21.8
18.9
16.10
13.11
11.12

Inspektörsbeslut 2024

12.2
26.2
11.3
25.3
15.4
6.5
20.5
3.6
24.6
26.8
9.9
23.9
7.10
21.10
411
18.11
2.12

16.12