Beslutsdagar

Byggnadstillsynen strävar efter att göra beslut i ett ärende så fort som möjlig.

Om lovansökan är väl ifylld och innehåller alla väsentliga bilagor så framskrider lovprocessen snabbare.

Byggnadsnämndens möte hålls en gång i månaden.

Inspektörsbeslut tas i regel varannan vecka.

Beslutsdagar 2021

6.10

10.11

8.12