Kuni daghem

Kunivägen 19, Kuni

Pärlugglan
Tfn 050 5181 138
För 1–5-åringar

Daghemmet finns i Kuni skolas gamla fastighet. Vi har naturen runtomkring oss där vi får leka och låta fantasin flöda. Vi har goda möjligheter att leka båda inne och ute, röra oss i skog och mark, tillgång till skidspår, skridskobana och gymnastiksal.

Vi värnar om en god atmosfär där barn och föräldrar möts med respekt och omtanke.

Vi arbetar för att alla skall trivas, få känna sig delaktiga, sedda och bekräftade.

Vi vill ge barnen en god grund att bygga sitt framtida lärande på. 

Därför satsar vi extra på rörelse, språk och matematik.