Utvidgning av detaljplan kring Stundarsområdet i Solf

Skede: Program för deltagande och bedömning var framlagt: 4.1–2.2.2024 (MBL 63 §).
Kontaktperson: Simon Weiner, planläggare