Utveckling av inlärning och inklusion – OppI-projektet

Korsholms kommun deltar i OppI-projektet där målet är att utveckla stöd för lärande i den grundläggande utbildningen. Projektet finansieras av utbildnings- och kulturministeriet och förverkligas i samarbete med grundläggande utbildningen i Vasa och Laihela, Vasa Övningsskola samt med Kristna skolan i Vasa. Projektet inleddes januari 2021 och håller på till december 2022.

Med stöd av finansieringen utvecklas strukturer och förhållningssätt som främjar inklusion. Målet i Korsholm är att förtydliga trestegsstödet samt utveckla verksamhetskulturen.